Vítejte na webu o poslech Ježíše Krista, kteří mluví o Jeho Druhém příchodu

Tyto stránky jsou zaměřeny na publikování poselství a proroctví vedoucích ke Druhému příchodu Ježíše Krista.

Především jsou zde zveřejňována poselství Marie Božího Milosrdenství - www.varovani.org. Na těchto stránkách se věnujeme jejich zpracování do témat.

Papež Pavel VI. schválil dne 14. října 1966 dekret číslo 58/59, vydaný posvátnou kongregací pro šíření víry. Tento dekret povoluje zveřejňovat a rozšiřovat spisy a dokumenty, které se vztahují na nadpřirozené jevy a zjevení a to i v tom případě, kdy chybí dobrozdání prostřednictvím „Nihil Obstat“ od příslušné církevní autority. Tímto dekretem se neomezuje a neruší právo církve na její konečné posouzení. 

 

Papež Urban VIII o soukromých zjeveních:
V modlitební knize "Graces a Mercy", papež Urban VIII (1623-1644) citoval:


"V případech, které se týkají soukromého zjevení, je lepší veřit, než nevěřit. Když věříte, a dokáže se pravdivost, budete šťastní, že jste uvěřili, protože naše svatá Matka o to požádala. Když věříte, a dokáže se, že není pravdivé, přijmete všechna požehnání, jako kdyby to byla pravda, protože jste věřili, že to je pravda."

 

Jak rozlišit pravého proroka od falešného? 

Dt 18 kapitola:

17  Hospodin mi řekl: "Dobře to pověděli.
18  Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži.
19  Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti.
20  Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře."
21  V srdci si asi říkáš: "Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?"
22  Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.