Dechtice, Medžugorje

Tři z dechtických vizionářů dostali devět tajemství a čekají na desáté. Ostatní mají dostat pět tajemství. I když vizionáři nemohou prozradit tajemství, některé průvodní jevy mohou zveřejnit.

Čeho se týkají tajemství - na to jsem se zeptala Martina Gavendy (na obr.), který odpověděl: "Tajemství vám nemůžu prozradit, ale to, co vám mohu říci, jsou některé doprovodné události. Uskutečnění prvního tajemství předcházejí povodně . Události, které jsou obsaženy v prvním tajemství, se odehrají tři dny před druhým tajemstvím.
 

Martin GavendaNevyzradím druhé tajemství, když řeknu, že zahrnuje Velké Varování. Třetí tajemství se týká velkého zázraku, který Panna Maria přislíbila. Obsahem dalších tajemství je sedm trestů, které přijdou v tom případě, pokud se lidstvo na základě velkého varování nezmění.

O Velkém Varování mohu říci jen tolik, že lidé jakoby ho nejdříve viděli a pak ho prožijí každý ve svém nitru. Člověk nabude poznání o svém nitru, o tom, co udělal špatně, co dobře, co neudělal, a měl udělat ... Bude to velké Boží milosrdenství - člověk pozná své nitro a pozná pravdu.

Předtím přijde pronásledování křesťanů ... Nebude to konec světa, ale bude to konec časů.


A právě proto Panna Maria přichází, aby nás na tyto události připravila. Proto tak naléhavě žádá, abychom žili její poselství. Učí nás žít v přítomnosti Boží, ve stálé posvěcující milosti prostřednictvím Svátosti oltářní. Učí nás milovat všechny, i ​​ty, kteří nám nepřejí a nepřátele.

Ti, kteří budou žít podle jejich pokynů, nemají se čeho obávat. Těžší to bude pro ty, kteří nezachovávají Boží příkazy. Od nás závisí hodně ...

Desáté tajemství jsem ještě nedostal. "
 

12.3.1996 promluvila Panna Maria k vizionáři Martinovi Gavendovi nejprve chorvatsky a pak slovensky:
Dragoj angeli, vaše gospa iz Medzugoria čeka na vas a moli za vas u Izusu Christa.
Drazí andělé, vaše PANNA MARIE Z MEDŽUGORJE, čeká na vás a modlí se za vás u Ježíše Krista.
Děti, chci vám tímto říci, že ZDA SE ZJEVÍM TU V DECHTICÍCH, NEBO V MEDŽUGORJI, JSEM TA SAMÁ MATKA. Proto buďte spojení s nebem, s Ježíšem Kristem na každém místě.